Päiväkodin asioista päättävät päiväkodin johtaja ja Keilaniemen Päiväkotiyhdistyksen hallitus, joka koostuu lasten vanhemmista. Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.